Esperanto & Laborista Movado /
Esperanto & the Labor Movement

Retgvidilo, Bibliografio, Dokumentado / Web Guide, Bibliography, Documentation

Kompilita de Ralph Dumain


Ŝlosilvortoj: Esperanto, laborista movado, laboristoj, proleta, proletaro, sindikatoj, socialismo, socialistoj, komunismo, komunistoj, anarkiismo, anarkiistoj, marksismo, maldekstra, maldekstruloj, Karlo Markso, Hispana Civila Milito, stalinismo, trockiismo, Leono Trockij, Trocki, liberecana, sennaciismo, sennaciisto, Eugene Lanti.

Keywords: Esperanto, labor movement, workers, proletarian, proletariat, labor unions, socialism, socialists, communism, communists, anarchism, anarchists, Marxism, left, leftists, Karl Marx, Spanish Civil War, Stalinism, Trotskyism, Leon Trotsky, libertarian socialism, anationalism, anationalist, Eugene Lanti, education, autodidacts, autodidact, autodidacticism.


Ligoj al aliaj retejoj & retpaĝoj / Links to other web sites & web pages

Dokumentoj en Esperanto / Documents in Esperanto

Marxists Internet Archive: Esperanto (interalie:)

MAS-asembleo · Monda Asembleo Socia (MAS) files / dosieroj -> dokumentoj. [Yahoo-dosieroj ne plu ekzistas. Kontrolendas la jenaj dokumentoj ĉe MIA (supre).] Notu aparte:

Vilhelmo LUTERMANO (trad. kaj red.) [Unu el la literaturaj paĝoj de Monda Asembleo Socia (MAS)]

Karlo Markso: Salajro, prezo kaj profito, trad. Vilhelmo Lutermano, 25an de novembro 2007. 60 p.

Esperanto | libcom.org

Manifesto de la Komunista Partio de Karolo Marks kaj Frederiko Engels, trad. Arthur Baker (Charles H. Kerr & Company, 1908)

Marks por ĉiuj (14) Marks pri religio

Pri la Aŭtoritato de Frederiko Engelso, trad. Vitor Luiz Rigoti

Al la Demando pri Rolo de Persono de en Historio de Georgo Pleĥanov, tradukis Jurij Finkel

Ŝtato kaj Revolucio de V. I. Lenin tradukis G. Demidjuk (1926), redaktis Ju. Finkel (2010)

Popola Fronto (Hispanio), 1936-1939: # 3, 5, 10, 19, 23-28, 41, 42, 44

Sennaciismo, kosmopolitismo, kontraŭnaciismo (in Esperanto; see below for English-language web pages)

RA Forum > Traserĉo pri anarkiismo

LSR - parafilozofia projekto (La Mettrie, Max Stirner, Wilhelm Reich)

Laborista Esperanto-movado - Vikipedio (kun pluraj ligoj, ekzemple:)

Anarĥopedio

Historio de Esperanto (La Ondo de Esperanto)

World Socialist Movement: Menu of Non-English Pages

In Defence of Marxism - Esperanto section

De Fabel van de illegaal. Notu artikolojn en Esperanto, ekz.:

En Xarxa - Esperanto (eseoj) [via Wayback Machine]

Opinio-artikoloj en esperanto. Jen kelkaj artikoloj:

Vortoj de Kamarado E. Lanti

Laborista esperanta movado antaŭ la mondmilito (1936) de G.P. de Bruin

Laboristaj Kronikoj pri la Hispana Esperanto-Movado de Antonio Marco Botella (1996). Recenzo de Ilustrita Historio de la Laborista Esperanta Movado.

Drezen, Lanti kaj la Nova Epoko: La proksimiĝo de la Sovetia Esperanto-movado al SAT de Ulrich Lins. Sennacieca Revuo, #115 (1987): 35-52. Ankaŭ ĉe libcom.

Zamenhof de Ernest Drezen (sed ne manipulebla). En alia formato ankaŭ ĉi tie.

Historio de Esperanto-Movado (Rusio/USSR/Ruslando)

La ideologia stumblo inter Socialismo kaj (la) Internacia Lingvo, prelego de Alberto Fernández. Ankaŭ ĉe la aktuala retejo kaj malnova retejo de SATeH. Anglalingva traduko: Socialism and Esperanto.

Ekrigardo al la anarkista partopreno en la esperantista movado Ronald Creagh & Karine Tourraton. Trad. Marielle Giraud et Frédéric Le Magadure. Ankaŭ ĉe Actualité de l’Anarcho-syndicalisme. Anglalingva versio: A short history of anarchist participation in the Esperanto movement.

Esperanto kaj Anarkiismo de Will Firth; sama afero sen bildoj ĉe alia retloko de SATeH kaj ĉe R.A. Forum. Anglalingva versio: Esperanto and Anarchism, also at The Anarchist Library.

Pri la historio de "SENŜTATANO" de Eduardo Vivancos (1953)

Anarkiisto proponis Esperanton al la Komunista Internacio de Toño del Barrio

Esperantistoj en la Hispana Intercivitana Milito de Ulrich Lins

La utiligado de esperanto dum la hispana intercivitana milito de Toño del Barrio & Ulrich Lins. Komuniko prezentita en la Kongreso pri Civitana Milito (Madrido, 27-29 novembro, 2006). Ankaŭ en PDF-formato.

Okazo informi pri la historia rolo de Esperanto de Toño del Barrio (2006)

La Hispana Intercivitana milito kaj la roterdama SAT-Kongreso de 1937 de Vinko Markov (2006)

Hispana Enlanda Milito - Vikipedio

Esperanto kaj socialismo: Kelkaj specifaĵoj de la orienteŭropa movado (lasta parto de esearo) de Detlev Blanke

Anarkiismo kaj diskonigo de Esperanto en Ĉinio, China Radio International, 2004-12-02

Historia fono de enkonduko de Esperanto en Ĉinion, China Radio International, 2004-12-02

Zamenhof rafinis la anarkiismon de Bakin de Shi Chengtai (1994)

Albert Saint-Martin (1865-1947): Esperantisto kay socialista militanto, verkita de Max Nadal

Esperanto en kongreso pri la hispana civitana milito (Libera Folio, 2006-12-04)

La danĝera lingvo en la hispana civitana milito (Libera Folio, 2006-12-03)

Segunda emisión de Radio Málaga 1937. Emisión en esperanto para los camaradas de todo el mundo.

Esperanto Nia
Informoj pri la (dana) esperanto-movado; ekz.:

L.E.K en Kopenhago jubileas (1958). Historiaj ĉeftrajtoj en la pasintaj 25 jaroj de Antonius Andersen
1935— D.L.E.A.—1960. 9-a de junio. Gvidantoj kaj gvidintoj dum 25 jaroj de Holger Hansen
La lasta sekcio de la historio de D.L.E.A. (Dana Laborista Esperanto Asocio) ĉefe pri la lastaj jaroj ĝis la ĉeso en 1992
DEFA - historio: 1948 - 2008 (Dana Esperantista Fervojista Asocio)
1908-2008: Al la amikoj de DEA de Zofia Barnet-Fornalowa
Jarkunvenoj de danaj esperantistoj. CDEL/DEA kaj komunaj kunvenoj kun DLEA kaj DEFA
El la historio de la Laborista Esperantismo de Magnus Jacobsen
Nia Vojo - Prologo de Poul Thorsen

Esperanto und Pazifismus (Bildarchiv, Österreichische Nationalbibliothek)
= Esperanto & Pacismo: bildarkivo: Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno, Aŭstria Nacia Biblioteko

Kristanismo kaj Patriotismo de L. N. Tolstoj, trad. I. Machernis (1931)

Ĉu alternativo? La kritika penso ĉe la fino de la dudeka jarcento de Jurgo Alkasaro (1996)

"Reala princo kaj necesa princo. Leciono de La princo de Niccolò Machiavelli" de Jurgo Alkasaro (1997)

Remalkovro de la Klasoj de Walter Seppmann (2002)

Herbert Marcuse - Vikipedio

Theodor Wiesengrund Adorno - Vikipedio

Anarkismo.net (kelkaj artikoloj pri Esperantistoj, plejparte en diversaj nacilingvoj)

Tago en decembro - Pledo por socialisma individuismo de Magnus MARSDAL (2005.08.02).
El la semajngazeto Freitag, 2005-05-27, p. IV; elgermanigita de Vilhelmo Lutermano.

Internationale in Esperantoĉi tie (Kanto, YouTube)

Beletro / Literary Works

Maria kaj la Grupo recenzas Ralph Dumain

Metropoliteno de V. Varankin

La Mortula Ŝipo; romano de B.Traven, esperantigita de Hans-Georg Kaiser. En HTML. En PDF-formato.

La Ĉaro romano de B.Traven, esperantigita de Hans-Georg Kaiser

Mil Naŭcent Okdek Kvar [1984] de George Orwell, tradukis Donald Broadribb (2001)

Granda nigra bona viro [“Big Black Good Man”] (1957) de Richard Wright (Esperanto translation)

Poul Thorsen Hejmpaghoj - Hjemmesider

Novaĵoj & Blogoj / News & Blogs

LabourStart: Kie sindikatanoj komencas sian tagon sur la reto (labor union news)

Indymedia Barcelona: hejmo

Novaĵoj (pri Esperanto kaj SATeH)

europamaldekstro

Vrede VZW Esperanto

Kuba Informa Agentejo

Espéranto - Actualité de l’Anarcho-syndicalisme (blog)

Komuniga Maŝino: blogo en Esperanto de Amelano (blog)

Workers Esperanto Association (mortnaskita blogo)

Organizoj, Asocioj, Diskutgrupoj / Organizations, Associations, Discussion Groups

Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)

SAT Amikaro

SATEB - The Workers' Esperanto Movement (Sennacieca Asocio Tutmonda en Britio)

SATeH (SAT en Hispanio)

Anarkiista Federacio (Britio)

Bienvenue sur le site de la Fédération Espérantiste du Travail (FET)

Bonvenon al Sveda Laborista Esperanto Asocio (SLEA)

Maldekstra Forumo Berlino

Monda Asembleo Socia (MAS)

Internacia Komunista Esperantista Kolektivo (IKEK)

Komunistoj: Hejmpaĝo (KEK)

Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)

Libera Esperanto-Asocio en Hokkajdo

Socialismo - Socialism (Peter Bowing)

Pluaj revuoj & bultenoj en la Interreto / More Internet magazines & bulletins

Kajeroj el la Sudo [Bulteno de la Hispanaj Asocio de Laboristoj Esperantistaj (HALE)]

Le Monde diplomatique en Esperanto - la "Diplo"

La Solidareco (Koreio)

El Liberecana Vidpunkto (2008/08 -)

Zajn, n-ro 1 [anarkiismo kaj alternativaj vivstiloj: bulteno mortinta]

Dokumentoj en la angla lingvo/ Documents in English

Why is there a workers' Esperanto movement? by Gary Mickle. Also on Mickle's site.

Chapter 7: History in Fine: “A short introduction to the history of the Esperanto movement,” in The Esperanto Book by Don Harlow (1995)
Some information on the proletarian & Soviet Esperanto movements in the larger historical context

HALE: The Spanish Esperantist Workers Association

Communism and an International Language by Mark Starr

The Semantics of Invention: Translation into Esperanto by Humphrey Tonkin [mentions Mark Starr]

Wikipedia articles

Eugene Lanti Internet Archive (1879-1947) [English translations]

Manifesto of Non-Nationalists [excerpts]: Preamble

Absolutism by Eugene Lanti

I am glad to be an Esperantist by E. Lanti

Sennaciismo, kosmopolitismo, kontraŭnaciismo (in Esperanto)

The Anarchist Encyclopedia; An almanac of Antiauthoritarians, Saints & Sinners, Poets & Anarchists...enciclopédia

A short history of anarchist participation in the Esperanto movement by Ronald Creagh & Karine Tourraton (20a julio 2003). See also Esperanto version.

Esperanto and Anarchism by Will Firth. Also at The Anarchist Library. See also Esperanto version.

Proudhon, Marx and Zamenhof by Francisco Trindade, 21.05.2003. Also on other Indymedia sites.

Socialism and Esperanto by Alberto Fernández, translated by Stan Keable. Weekly Worker 409 Thursday November 22 2001. See also letters to the editor in issue 410, 418, and 463.

Note: the above pages are temporarily disabled. This article can also be found at NeoyorquinosSocialistas.

See also Esperanto original.

James Connolly and Esperanto by Ken Keable

Was Connolly an Esperantist? by Ken Keable, in Irish Democrat

Ba Jin by Olga Lang

Esperanto and Chinese anarchism 1907–1920: the translation from diaspora to homeland by Gotelind Müller & Gregor Benton,
Language Problems & Language Planning 30: 1 (2006), 45–73.

The Chinese Anarchist Movement by R. Scalapino & G.T. Yu.
See parts 1, 2, 4, 6 for Esperanto references.

Workers Esperanto Association (stillborn blog)

A World Conference of Workers without a Language Barrier – the 2008 SAT Congress in Kazanlak (Bulgaria)

Anarkismo.net


Je ĉi tiu retejo / On this web site:

Verkoj & tradukoj de R. Dumain

Mark Starr

Filozofiaj rilatoj

Literaturo, Arto & Kulturo

Historiaj Dokumentoj

Pri Interlingvistiko, Esperanto, Esperantismo & Zamenhof

Lanti & Sennaciismo

MAS-libroj

Marksismaj Dokumentoj

Aliaj Politikaj & Ideologiaj Analizoj

Cetere


Esperanto & Interlinguistics Study Guide / Gvidilo pri Esperanto & Interlingvistiko

Marx and Marxism Web Guide


Home Page | Site Map | What's New | Coming Attractions | Book News
Bibliography | Mini-Bibliographies | Study Guides | Special Sections
My Writings | Other Authors' Texts | Philosophical Quotations
Blogs | Images & Sounds | External Links

CONTACT Ralph Dumain

Uploaded 25 April 2006
Last update 15 January 2024
Previous update 13 August 2023

©2006-2024 Ralph Dumain