133 Tagoj de SovethungarioLA LIBRO «CENT TRIDEK TRI TAGOJ DE SOVET‑HUNGARIO»
ESTAS PREPARITA KAJ ELDONITA PER ZORGO DE SEKVANTA
KOLEKTIVO DE KUNLABORANTOJ

Sergeo Pavilionov  M. Batta
Moko    Senki
SAT 246    W. Miĥaliĉka
Geza Goldhammer    SAT 5418
Neniu    Majo
Kolektivano    KOPO-ano
SAT 1453    Joharto Jelen
SAT 1187    Karlo Malina
Jozefo Balog  

Aparte ni esprimas niajn fratajn dankojn al k‑doj Bonesper Ruĝamo, M. J. B., Georgo Gabor, Ludoviko Nage, Mihaly Ismeretlen, kiuj malgraŭ la malfacila vivvekzistado en fremdlanda emigracio. per siaj, vere proletaj, klaskonsciaj oferoj materiale alhelpis la eldonon de ĉi tiu libro.

Ankaŭ ni varme dankas ĉi‑loke la Komunistan Frakcion ĉe CK de SEU, kiu per sia aŭspicio akcelis ĉi tiun entreprenon, tiel plenumante parton el sia partia taskaro.

La lingva korekteco de la libro estas kontrolita do k‑do N. Nekrasov laŭ komisio de Lingva Komisiono ĉe Sovetrespublikara Esperantista Unio.

La KompilintojENHAVO

   
Antaŭparolo 3
Saluto al la hungara laboristaro. — LENIN 5
De la kontraŭrevolucia venko 1849 ĝis la Karoji-revolucio 1918. —  LANDOR Bela 9
La kontraŭmilita movado en Hungario. — LENGYEL Jozsef 19
La Karoji-revolucio 1918‑1919. —  BOLGAR A.                    21
La fondiĝo de Komunista Partio Hungaria. — SZÀNTO Bela 24
Dokumento (fragmento el artikolo de KUN Bela) 27
Je la datreveno de Hungarlanda proletrevolucio. — KUN Bela 28
La triumfa marŝo kaj demoraliziĝo de hungaria Ruĝa Armeo. — LANDLER Jenö 37
Ekonomia organizaĵo de la Hungara Sovetrespubliko. — VARGA Jen 50
Rolo de sindikatoj dum la revolucio. — SZÀNTO Bela 59
La agrarpolitiko de la diktaturo — MAGYAR Lajos 62
Soveta Hungario kaj la kamparanaro. — HEVEŜŜI   70
Kion faris la diktaturo? — SZÀNTO Bela 74
Kontraŭrevoluciaj fortoj dum la hungara proletara diktaturo. — LUKÁCS György 80
La komunista partio hungaria. — KUN Bela kaj P. HAJDU 86
La eksterlanda situacio de hungara proletara diktaturo. 88
Blanka teruro en Hungario (Kompilis laŭ dokumentoj). — MICHALIĈKA S. 91
Je festo de martiroj. (Festparolo de Eŭgeno Landler en 1921)  98
La vivkondiĉoj kaj bataloj de hungara, politika emigrantaro. — RACZ Bela 102
La movado laborista depost la falo de soveta diktaturo, ĝis la agado saniga de la Ligo de Nacioj 1919‑1924. — (Fragmento el libro «Die ungarische Arbeiterbewegung») BIRO K. 106
   

LITERATURO

   
133 Tagoj — NENIU 115
Johano Korbej — KARIKAS FRIGYES  116
Rememoroj         128
Ne forgesu       130
La dua nigra unuamajo  133
   
Klarigoj 136
Vortotabelo 138
Enhavo   142


FONTO: Cent tridek tri tagoj: historia skizo de hungarlanda proletara revolucio. Leipzig: Ekrelo, 1930. 141 p.


Hungarlanda Konsilia Respubliko, 1919 (Hungara Vivo, n-ro 1, 1979)

1919: Hungarlanda Konsilia Respubliko” de Ervin Fenyvesi, tradukis Vilmos Benczik

“Esperanto-movado dum la Konsilia Respubliko” de Zoltán Barna & Ervin Fenyvesi /
“Al Fronto de Laboristhejmo” de Gyula Juhász, tradukis Márton Fejes

La Nova Dio” de Arpád Tóth, tradukis Kálmán Kalocsay

Esperanto & Laborista Movado / Esperanto & the Labor Movement

Esperanto & Interlinguistics Study Guide / Retgvidilo pri Esperanto & interlingvistiko

Marx and Marxism Web Guide

Salvaging Soviet Philosophy (1)

Alireteje/ Offsite:

Hungara Sovetrespubliko - Vikipedio

Enhavlisto de Hungara Vivo


Home Page | Site Map | What's New | Coming Attractions | Book News
Bibliography | Mini-Bibliographies | Study Guides | Special Sections
My Writings | Other Authors' Texts | Philosophical Quotations
Blogs | Images & Sounds | External Links

CONTACT Ralph Dumain

Uploaded 20 August 2012

Site ©1999-2012 Ralph Dumain