Proleta Kurso de Esperanto

ENHAVO

UNUA PARTO

Humoraĵoj 3
Anekdotoj 6
En la lernejo
6
Ĉe limo
7
Milita asekuro
8
Musolini en kino
9
La plej granda mensogo
10
Laborejestro kaj malsatulo
11
Sanktula anatomio
11
El faŝistio
12
Malsukcesa trompo
13
Malsaĝulo
14
Dummilita mensogo
15
Trafa respondo
15
Enigmoj 16
Fabloj (laŭ Ezopo) 21
Parabolo 23
Gnaŭ-ventrego kaj Gnaŭ-ventreto
23
Fabelo 25
Kion rakontas la karberoj (H. C. Mjulen)
25
Rakonto 31
Kiel aritmetiko revoluciigis la junulon
31
Solvoj de enigmoj
38
   
- 1 -
 

DUA PARTO

Kiel mi fariĝis esperantisto 43
Tago de popoljuĝisto en Sovetio 49
Tago de l’ Ruĝarmeo 51
Semajno el la vivo de sovetia terkulturisto 53
Letero de Pionirino 55
El “Rememoroj de malnova esperantisto” 57
Rememoroj pri Zamenhof 61
Plena gramatiko de Esperanto 68
Lingvaj demandoj 71
Vortaro 74

TRIA PARTO

La kemio de la terkrusto kaj ĝiaj leĝoj. (A. Fersman) 79
Matematiko 88
La progresioj per kvociento
88
La cirklo
91
La cerbo de Lenin (S. Kudrjavicki) 94
Enkonduko en la teorion de la lingvo internacia.
         (V. Varankin)
96
Historio de Esperanto‑movado en Sovetio. (E. Drezen) 102
Tri fontoj kaj tri konsisto‑partoj de Marksismo. (N. Lenin) 105
Resumo de la Marks’a Kapitalo (Roza Luksemburg) 113
Pri la karakterizo de l’imperiismo (J. Stalin) 117
   
- 2 -


Pri la Naturo (P.‑H. Th. D’Holbach) 120
Dekunu tezoj pri Fojerbaĥ (K. Marks) 124
Dialektika Metodo (K. Marks) 129
Historia materialismo (K. Marks) 129
Aforismoj pri la Scienco (K. Marks) 132

KVARA PARTO

Poemoj 137
Nia marŝo (V. Mayakovskij)
137
La poeto laboristo (V. Mayakovskij)
138
Funebra vespero (L. Ivn)
140
1905 (Moskvo) ( N. Hohlov)
141
Esperantisto, ekesto kaj malapero (R. Ŝvarc)
142
Tagiĝas (J. Baghj)
143
Printempo (J. Baghj)
146
Poemo en Prozo 147
Murmuro de floroj (E. Izgur)
147
Noveloj 152
Letero el la malliberejo
152
La insigno (L. Ivn)
159
Proverboj 167

KVINA PARTO

Karl Marks (Fr. Engels) 175
Letero de d‑ro Zamenhof al Devjatnin 178
Letero de Lenin al M. Gorki 179
Korespondletero 184
Mendletero 184
   
- 3 -
 
Abonilo 185
El la laborej‑gazetoj de germanaj laboristoj 185
Antaŭparolo (L. L. Zamenhof) 188
Postparolo (V. I. Lenin) 190
Informo (pri Esp. movado en Ukrainio) 190
Recenzo 193
El protokolaro de la 10a Kongreso de SAT en
          Londono 1930
195
Unua laborkunsido
195
El la kvina laborkunsido
198
Rezolucio pri la internacia agado kontraŭ milito 200
Alvokoj 202

Al ĉiuj laboristoj kaj laboristinoj

202
Al fratoj en L. S‑fabriko
204
Ni likvidu nian mizeregan situacion
206
Manifesto de la 1a. Internacio okaze de Pariza Komuno 208
Cirkulero de Pariza Komuno 211
Dekreto pri la paco 212
Konstitucio de R. F. S. F. R. 216
Statuto de Sennnacieca Asocio Tutmonda (SAT) 220
Reklamoj 221

de korespondoj

221
de ekspozicio
222
Nekrologo 223
Voĉdonilo 224
   
- 4 -


ALDONO

La. historio de Esperant‑movado (Kronikoj)  
de tuta mondo
1
de Japanio
5
   
‑FINO‑
   
- 5 -
 
[Antaŭparolo] [1]


FONTO: Mutō, Marukusu, red. Proleta Kurso de Esperanto {= Puroretaria esuperanto kōza / Puroretaria Kagaku Kenkyūjo Esuperanto Kenkyūkai hen, [henshū daihyō Mutō Marukusu]. Proleta Kurso de Esperanto = プロレタリア・エスペラント 講座 / プロレタ リア 科學 研究所 エスペラント研究會 編, [編集 代表 武藤 丸楠}. Vol. 5 (1932). Serio: 6 vol. Tōkyō: Tettō Shoin, Shōwa, 1930-1932.


Antaŭparolo
de Proleta Kurso de Esperanto

Enhavo en PDF-formato
de
Proleta Kurso de Esperanto

Esperanto & Laborista Movado / Esperanto & the Labor Movement

Esperanto & Interlinguistics Study Guide / Retgvidilo pri Esperanto & Interlingvistiko

Marx and Marxism Web Guide

Alireteje / Offsite:

Proleta Kurso de Esperanto. Vol. 5 (1932)
(tuta libro)

Proleta Kurso de Esperanto. Vol. 4 (1930)
(tuta libro)


Home Page | Site Map | What's New | Coming Attractions | Book News
Bibliography | Mini-Bibliographies | Study Guides | Special Sections
My Writings | Other Authors' Texts | Philosophical Quotations
Blogs | Images & Sounds | External Links

CONTACT Ralph Dumain

Uploaded 13 June 2010
Last update 8 July 2013
Previous update 26 July 2010

Site ©1999-2013 Ralph Dumain