ORA DUOPO

Jubilea Libro

pri

JULIO BAGHY

kaj

KOLOMANO KALOCSAY


Eldonita en la 75-a naskiĝjaro

de niaj eminentaj verkistoj

okaze de la 51-a Universala Kongreso de EsperantoBUDAPEST, 1966

 ELDONIS:

HUNGARA ESPERANTO‑ASOCIO,

 

BUDAPEST, VIII., KENYÉRMEZŐ UTCA 6REDAKTIS:

 

LUDOVIKO KÖKÉNY
ENHAVO

 

  Paĝo

 

5  Baghy kaj Kalocsay (W. Auld)

9  Julio Baghy (S. Szathmári)

 

EL LA POEMOJ DE JULIO BAGHY

 

El “Preter la Vivo”:

 

17  Dediĉo

18  Kanto de l’vagabondo

18  Sangaj larmoj

19  La mar’ furiozas

21  Melankolio

22  Vi kaj mi

23  Stranga danco

24  Siberia lulkanto

 

El “Pilgrimo”:

 

26  Rankvarteto

27  Antaŭ la tribunalo

30  Dancanta ĉevalo

 

El “La vagabondo kantas”:

 

31  Nur migri, ĉiam migri, migri for

32  Estas mi esperantisto

33  Korludado

35  Rifuĝosopiro [sub titolo Antaŭ idolo pagana]

36  Silentas mi, sed vi ne kredu

 

 El la postaj poemoj:

 

37  Piramidoi kaj kanaloj

38  Aŭtuna foliaro

39  Trompiĝo (sub titolo Riproĉo)

39  Ne plu militon!

40  Lamento en tombo ombra

42  Aŭtuna medito

 

180

 

Paĝo

 

 43  Samtempaj sezonoj

 43  Kronoj kaj kateno

 45  Dubo

 46  Danuba voĉo

 47  Deziro de grandveziro

 48  Grizo

 49  Cirka ĉevalo

 

 50  La tempo pasas

           I. Ni deksepjaraj

          II. Ni sepdekjaraj

54  Sklavokanto

55  Letero al Kolomano Kalocsay

 

El la dramverkoj:

 

59  Sonĝe sub pomarbo. Tria akto, unua bildo

72  1: 1 (Granda ludo)

 

El la noveloj:

 

85  Tri kamaradoj

95  Ĉu sukceso aŭ fiasko?

 

100  Bibliografiaj notoj pri verkoj de J. Baghy.

 

EL LA POEMOJ DE KOLOMANO KALOCSAY

 

103    Kolomano Kalocsay (L. Tárkony)

 

El “La Streĉita Kordo”:

 

113  En solo

114  La nigra rajdanto

115  Homo

116  Duopa psalmo

117  Tragedieto

 

118  Kantetoj el la “Maja Idilio”:

             I. (Iru, iru tra la pord’ el)

            II. (Heliketo, heliket’)

           III. (Venton serĉas velo)

           IV. (Ŝafideto, Ŝafidet’)

             V. (Turnu, turnu, turnu vin)

120 Vizio sur la ponto

 

181

 

Paĝo   El la “Malnovaj Madrigaloj”:

 

122  Mi amas vin. . .

123  Somernokto

124  Mil mil virinoj

124  Alkemio; ankaŭ Viajn Okulojn

125  Papavo

126  Danko

126  Du virinoj

127  Fruktoj

128  Lunserĉo

129  Festoj; ankaŭ Kiel en griz' de l' tagoj

129  Pli ol amo; ankaŭ Kiel la peza gut' miela

 

El “Izolo”:

 

130  Izolo

131  Protesto

132  Vespero en la parko

133  Ludo

134  Laboro

134  Cinikaj sonetoj I-VI

    [ Vi estas ja homfrato!
      Ho hom' de l' temp pasinta
      La homon Belo spronis
      Sed nun – jen sklav'
      Ho homo de l' Futuro
      Ho kara samtempano]

137  Sur la monto Nebo

138  Narkotomanio

139  Kassandra

139  La celoj dronis

140  Hanto

140  Ne. . . ne. . .

 

El “Tra la ŝtormo”:

 

141  Al la soneto

141  Septembro 1939

142  Bronza faŭno sur la forno

142  Rotterdamo

143  Batalo de Franclando

144  Batalo de Londono

144  Al kaptita amiko

145  Sub Moskvo

145  Partizanoj

146  Bombtapiŝo

146  En ĉi murdepoko

147  La dua fronto

147  Febro

148  Perspektivoj

148  Aŭtuna parko

149  Serĉata

149  Adiaŭo

150  La azilo

150  Soldatkantoj

 

182

 

Paĝo  El la postaj poemoj:

 

151  Patrujo mia

151  Senrezerve

152  Lenin

153  La mesaĝo de Nazim Hikmet

154  Zamenhofa balado

155  La fundamento kaj palaco

156  Rondelo de Montevideo

157  Letero al William Auld I-VI

 

        EL LA TRADUKOJ DE K. KALOCSAY

 

162  Amkantoj, laŭ praegiptaj tekstoj

163  Anakreon: Fragmentoj pri Eros

164  Horatius: Al Thaliarchus

165  Malnova estona popolkanto

165  Goethe: La kanto de pulo

166  Puŝkin: La eĥo

167  Victor Hugo: Boazo dormanta

170  Carducci: Ĉe la stacidomo en aŭtuna mateno

172  Keats: La aŭtuno

173  Attila József: Betlehemaj reĝoj

174  Bibliografiaj notoj pri verkoj de K. Kalocsay

 

177  Postparolo (L. Kökény)

 

Enhavo

 

183
La libron Ora Duopo eldonis Hungara Esperanto-Asocio (Budapest, VIII. Kenyérmező utca 6.) en jaro de la 51-a Universala Kongreso de Esperanto Budapest. La eldonon de la libro ebligis ankaŭ la ĉiam pli celkonscia laboro de la estraro kaj membroj. La prezidanto de HEA en 1966 estis Borbala Szerémi-Tóth, la vicprezidantoj: d-ro Stefano Bácskai, d-ro Jozefo Mátéffy, la ĉefsekretario kaj samtempe ankaŭ prezidanto de la Loka Kongreso Komitato: Béla Berceli, la afergvida sckretario Antal Koós. Kunlaboris en la preparo de tiu ĉi libro Sándor Szinovszki, sekretario de LKK La libron redaktis Ludoviko Kökény, redaktoro de Enciklopedio de Esperanto, ĉefredaktoro de Hungara Vivo (1961-66).Notoj:

El “Tra la ŝtormo”: ‘Bombtapiŝo’, ‘Inter ruinoj’, ‘En ĉi murdepoko’, ‘Demando stranga’: aperis en Literatura Mondo, 3a periodo, 3a jaro, n-roj 3-4, marto-aprilo 1949, p. 41.

Troveblas ĉe Vikifontaro la tuta poemciklo “Tra la ŝtormo”.

Laŭ István Mészáros (mesaĝo de 2016.04.15) la 19 poemoj publikigitaj en Ora Duopo konsistigas la tuton de la ciklo “Tra la ŝtormo”.

Rimarku ankaŭ la afiŝojn ĉe Ĝirafo: Ora Duopo, Memore; Rotterdamo ... Tra la ŝtormo.


Night of Summer (Somernokto) by Kálmán Kalocsay,
translated from Esperanto by William Auld, with original

Arĝenta Duopo: Jubilea Libro pri Julio Baghy — Kolomano Kalocsay

La Kremo de Kalocsay
(enhavtabelo kun retligoj)

Kálmán Kalocsay: Retgvidilo / Web Guide

Julio (Gyula) Baghy: Retgvidilo / Web Guide

Hungara Antologio (1933), redaktis Kálmán Kalocsay;
kunlaboris Julio Baghy, Károly Bodó, László Halka, Ferenc Szilágyi, Ludwig Totsche

Hungara Antologio, redaktis Vilmos Benczik (1983)

Danuba Voĉo” de Julio Baghy (kun citaĵoj el Baghy & Szathmári)

K. R. C. Sturmer pri Julio Baghy

Julio Baghy” de Sándor Szathmári,
(tuta eseo)

Sándor Szathmári pri / on Julio Baghy
(Excerpt from original with English translation by Ralph Dumain)

Esperanto & Interlinguistics Study Guide / Retgvidilo pri Esperanto & Interlingvistiko


Home Page | Site Map | What's New | Coming Attractions | Book News
Bibliography | Mini-Bibliographies | Study Guides | Special Sections
My Writings | Other Authors' Texts | Philosophical Quotations
Blogs | Images & Sounds | External Links

CONTACT Ralph Dumain

Uploaded 29 May 2013
Last update 15 May 2020
Previous update 10 July 2018

Site ©1999-2020 Ralph Dumain