ENHAVO
1.‑a volumo.

LA JUBILEANTOJ PAROLAS PRI SI MEM

K. Kalocsay: Letero al Julio Baghy 11
J. Baghy: Ni, Poetofratoj 16
L. Halka: En la »Sanktejo« de Julio Baghy 20
L. Halka: Ĉe Kolomano Kalocsay 30
K. Kalocsay: Konfuza Balado 41
Julio Baghy: Jubilea Babilado 42
K. Kalocsay: Ho, tiu vortkunmeto 46
   

ONI PAROLAS PRI LA JUBILEANTOJ

E. Privat: Kalocsay kaj Baghy 61
Amalia Núñez Dubús: Plej granda merito 63
Skito: Julio Baghy: Preter la Vivo 65
[Amalia Núñez Dubús: Hispana Dekversa «Espineta»] 68
Eŭgeno Miĥalski: Poeto de l’ Streĉita Kordo    69
F. Szilágyi: Pilgrimo 79
G. Falkonbriĝ: Malproksime for 82
G. Falkonbriĝ: Poeto 82
Ludmila Jevsejeva: Al K. Kalocsay 83
La ŝoseoj de Animo 84
Maurice Jaumotte: Baghy la Diableto 86
[Friedrich Piper: Vivu Julio Baghy! Vivu Kolomano Kalocsay!] 88
Maurice Jaumotte: »La Infero«, Infera Laboro 89
Leo Belmont: Strangaj Animoj 91
F. Szilágyi: Kalocsay, la konscienca poeto 99
Juliette Vatré: Al K. de Kalocsay 101
Migliorini: Dante: Infero   102
L. I. Lappi: Kalocsay kaj Kalevala 106
M. Strümpfel: Pri Kolomano Kalocsay 109
H. Vatré: Kion mi lernis de Kalocsay? 110
H. Vatré: Mia poeto 115
M. Hajnóczy: Intima letero al la fora estonto 116
Hilda Dresen: Al K. Kalocsay 120
L. Halka: Baghy, la fondinto de Esperanto Rondo Amika 121

 
H. Vermuyten: Baghy — Kalocsay 124
[Fenton S. Stancliff: Mia statistika laboro...] 124
H. Vermuyten: Herooj    125
Juliette Vatré: Julio Baghy 125
Nel Verle: Julio Baghy, la kursgvidanto [***] 126
Saint Jules Zee: Baghy kaj Kalocsay en la okuloj de ĉinoj 128
I. Lejzerovicz: Arĝenta Festo 131
Hilda Dresen: Julio Baghy       135
Mijake Ŝihej: Fragmente pri Baghy kaj Kalocsay [****] 136
F. Szilágyi: Senorda somera gratulo 142
Elizabeto Baghy: Mia edzo 143
Julieto Baghy: Mia paĉjo 144
L. Thomson: La Baglocsay 146
Ludmila Jevsejeva: Julio Baghy 148
K. R. C. Sturmer: Vizito al Julio Baghy 149
Klemento Ĵikel: Jubilea Babilado 154
Tiberio Morariu: Julio Baghy 157
Tiberio Morariu: D-ro Kolomano Kalocsay 157
Leo Belmont: Peceto de Piramido 158
Stellan Engholm: Per kelkaj vortoj 159
Jaume Grau Casas: Al Julio Baghy 161
Jaume Grau Casas: Al K. de Kalocsay 162
Reto Roseti: Jubileaj versoj 162
Saldanha Carreira: Simplaj vortoj 164
Leo Belmont: Al Koro de Koroj 167
G. Waringhien: Kara Bleier! 168
H. Vatré: Al Julio Baghy 171
[Alfred Schauhuber] 171
Mad Mevo: Al K. Kalocsay 172
Mad Mevo: Al Julio Baghy 172
Robert Śzwiętoszewski: Soneto pri K. Kalocsay  173

Helmi Dresen: Niaj du eminentaj Jubileuloj  

174
Georgo Deŝkin: Al du Jubileuloj  177

Klemento Ĵikel: Dek-tria gasto

178

EMBA: Al Kolomano Kalocsay

178

Hendrik Adamson: Du portretoj

179

EMBA: Julio Baghy kaj Kolomano Kalocsay

180

M. Strümpfel: Al Julio Baghy

182

Stan. Kamaryt: Kion mi lernis de Kalocsay

183

F. Szilágyi: Hallo!

185

EMBA: Al Julio Baghy

185

Ping Kalocsay! Pong Baghy!

186


F. Szilágyi: K. Kalocsay 189

N. Hohlov: Al Julio Baghy

189
Al K. de Kalocsay 190
Anekdotoj 191
Salutleteron sendis 197
Programo de Baghy- kaj Kalocsay-vespero 199
Programo de Baghy-vespero 200
Programo de Kalocsay-vespero 201
Aldono: Ilustraĵoj  
[Fotoj de Kolomano Kalocsay]  
Ilustraĵoj el la unua volumo
(paĝoj 9 & 11)
 

ARĜENTA DUOPO

JUBILEA LIBRO

PRI

JULIO BAGHY — KOLOMANO KALOCSAY


— DUA VOLUMO —


     ELDONIS     
LITERATURA MONDO    BUDAPEST, 1937


El la verkoj de la jubileantoj

El la poemoj de J. Baghy

Ho, prospero 202
Por kio vivas la poeto? 204
Paganaj idoloj regos [= Antaŭ idolo pagana] 205
Nur migri ... 207
Ribela demando 208
La maro furiozas 208
Ĉiutaga ĝemo 210
Krozado 210
Dancanta ĉevalo 211
Ran-kvarteto 212


El la poemoj de K. Kalocsay

XXVII [Rimportretoj: Ho Kabe, Kabe, Kabe ...] 214
La amo 214
En solo 215
Ezopa fablo 216
Kisoj 217
Fragmento el “La arto poetika” 218
Ekstaze 219
Duope 220
Vento / Sándor Petőfi [*] 222
La vento / Emile Verhaeren 223Ĉu militon aŭ pacon? / Julio Baghy 226
Uragano / Julio Baghy 230
La verkisto (intervjuo) / Julio Baghy 236
Lingva evoluo (sceno) / Julio Baghy 243
   
Li kiel ŝi (Stranga afero en du bildoj)
      / K. Kalocsay
247
   
Ni vivas kiel la kolomboj (teatraĵo) / Julio Baghy 275
   
Maja idilio / K. Kalocsay, scenigo de J. Baghy
     [Enkorpigas poemon Maja Idilio
         de K. Kalocsay]
316
   
Aldono: Muziknotoj [**]  

[* Diferencas de du inter si malsamaj versioj:
  • La vento de Aleksandro Petőfi, tradukita de K. de Kalocsay, Literatura Mondo, Decembro 1922, p. 43
  • La vento en Libero kaj amo, 1970]

[**] Mankas en mia ekzemplero

[***] + “Al Sinjoro Julio Baghy”

[****] + komento pri Kalocsay de Emma L. OsmondFONTO: Arĝenta Duopo: Jubilea Libro pri Julio Baghy — Kolomano Kalocsay. 2 volumoj. Budapest: Literatura Mondo, 1937. 1-a volumo: enhavtabelo, p. 6-8. 2-a volumo: p. 202-327.


11 poemoj de 7 aŭtoroj
(Grindel Falkonbriĝ, Ludmila Jevsejeva, Friedrich Piper, Juliette (Baudin-)Vatré,
Martin Strümpfel, Hector Vermuyten, Ferenc Szilágyi)

15 poemoj de 12 aŭtoroj
(Jaume Grau Casas, Reto Rossetti, Leo Belmont, Henri Vatré, Alfred Schauhuber, Mad Mevo,
Georgo Deŝkin, Klemento Ĵikel, EMBA, Hendrik Adamson, Martin Strümpfel, Ferenc Szilágyi)

Strangaj Animoj de Leo Belmont

Kalocsay, la konscienca poeto de Ferenc Szilágyi

[Mia statistika laboro...] de Fenton S. Stancliff

Hispana Dekversa «Espineta» de Amalia Núñez Dubús

Poeto de l’ Streĉita Kordo de Eŭgeno Miĥalski

Pilgrimo de Ferenc Szilágyi

Kion mi lernis de Kalocsay? / Mia poeto de H. Vatré

“Julio Baghy, la kursgvidanto” & “Al Sinjoro Julio Baghy” de Nel Verle

Fragmente pri Baghy kaj Kalocsay de MIJAKE Ŝihej
+ komento pri Kalocsay de Emma L. Osmond

Julio Baghy / Al K. Kalocsay de Hilda Dresen

La Baglocsay!” de L. Thomson

Vizito al Julio Baghy de K. R. C. Sturmer

Peceto de Piramido” (Al Kolomano Kalocsay) de Leo Belmont

Soneto pri K. Kalocsay de Robert Śzwiętoszewski

‘Ribela Demando’, ‘Ĉiutaga Ĝemo’, ‘Krozado’ de Julio Baghy

Ho, Prospero” de Julio Baghy

Vento” de Sándor Petőfi, trad. K. Kalocsay

Fotoj de Kolomano Kalocsay

Ora Duopo: Jubilea Libro pri Julio Baghy kaj Kolomano Kalocsay

La Kremo de Kalocsay
(enhavtabelo kun retligoj)

Kálmán Kalocsay: Retgvidilo / Web Guide

Julio (Gyula) Baghy: Retgvidilo / Web Guide

Hungara Antologio, redaktis Kálmán Kalocsay;
kunlaboris Julio Baghy, Károly Bodó, László Halka, Ferenc Szilágyi, Ludwig Totsche

Hungara Antologio, redaktis Vilmos Benczik (1983)

Danuba Voĉo” de Julio Baghy (kun citaĵoj el Baghy & Szathmári)

K. R. C. Sturmer pri Julio Baghy

Julio Baghy” de Sándor Szathmári,
(tuta eseo)

Sándor Szathmári pri / on Julio Baghy
(Excerpt from original with English translation by Ralph Dumain)

Esperanto & Interlinguistics Study Guide / Retgvidilo pri Esperanto & Interlingvistiko

Alireteje / Offsite:

En superlativo
(Triobla datreveno de Kálmán Kalocsay, red. Ada Csiszár, 2001)

Bukedo al Kálmán Kalocsay, red. Ada Csiszár


Home Page | Site Map | What's New | Coming Attractions | Book News
Bibliography | Mini-Bibliographies | Study Guides | Special Sections
My Writings | Other Authors' Texts | Philosophical Quotations
Blogs | Images & Sounds | External Links

CONTACT Ralph Dumain

Uploaded 27 October 2015
Last update 29 November 2015
Previous update 15 November 2015

Site ©1999-2016 Ralph Dumain