Poemaroj & aliaj verkoj de Julius Balbin (1917-2006)

(Volumes of poetry & other writings of Julius Balbin)

Komp. Ralph Dumain


Strangled Cries, in Esperanto with English translations by Charlz Rizzuto. Merrick, NY: Cross-Cultural Communications, 1981. 24 pp. (Cross-cultural Review Chapbook; 8)

The Bitch of Buchenwald, in Esperanto with English translations by Charlz Rizzuto, Introduction by William Auld. Merrick, NY: Cross-Cultural Communications, 1986. (Holocaust Series: Chapbook 1)

Imperio de l’ koroj: du poemaroj [Imperio de l' koroj & Damnejoj], kun Enkonduko de Marjorie Boulton. Pizo: Edistudio, 1989.

Damnejoj = Osiedla zagłady, with Polish translations by Adam Szyper. Piza: Edistudio, 1992.

Inter vivo kaj morto: poemoj. Pisa: Edistudio, 1996.

Tradukoj

Szyper, Adam. Mi volas nur esti: elektitaj poemoj, tradukitaj de Julius Balbin. Pizo: Edistudio, 1992.


Enhavtabeloj / Tables of Contents

Strangled Cries

         
Balbin, Strangled Cries cover     Ĉi-nokte / Tonight

88834 / 88834

Mauthausen / Mauthausen

Eli, eli, Lama Sabaĥtani / Sabaĥtani

Lamento por la ciganoj / Lament for the gypsies

Imperio de l’ koroj / Empire of hearts
 The Bitch of Buchenwald

Balbin- Bitch of Buchenwald     Introduction
Gettoj / Ghettoes
Ĉi-Nokte / Tonight
Strangolitaj Krioj / Strangled Cries
88834
Mauthausen
Eli, Eli, Lama Sabaĥtani? / Eli, Eli, Lama Sabachtani?
Lamento por la Ciganoj / Lament for the Gypsies
La Hundulino de Buchenwald / The Bitch of Buchenwald
Reinhardt Heydrich
Nia Sola Posedaĵo / Our Sole Possession
Lusia
Sauberkeit
Ni, la Postvivantoj / We the Survivors
About the Author & Translator
 Imperio de l’ koroj: du poemaroj

         
Enkonduko 5   Adiaŭ, Bonesper! 45
      La kvin sezonoj 47
Imperio de l’ koroj 11   Triangulo 54
      Dankon 55
Enterigo de senŝtatulo 12   Drinku Coca Cola 57
Ideo 14   La rozoj 61
En la (politi)kaĉo 15 Viaj leteroj 62
Zamenhofaj vesperoj 16   Letero el Kioto 64
Jaro de lnternacia Kunlaboro 18   Onomastike 65
Al la Budapeŝta skolo 20   Sankta Valenteno en Nipono 66
La dek-kvara de aprilo 1917 21   Neelĉifreble 67
Neŭtraleco 24   La barko 69
Kristnasko I966 en Nov-Jorko 25   Stranga muziko 71
Laŭ la Bronksa avenuo 28 La usona vivmaniero 73
Novjara tosto al ŝtatestro 30   Teroro kaj antiteroro 77
Ekstere de Chinatown 31   Idealo kaj realo 79
La dudek-kvara de januaro 32   Si vis pacem 81
Nuptokanto 33   Omaĝo al Edgar Allan Poe 82
Apartigite 34 Home sapiens 83
Surtera Pajno 35   Viaj miaj 84
Revetoj 36   Estas neeble 86
Al mia amatino 37   Bildpoŝtkarte 87
Ametisto 38   Novjare al Willam Auld 88
Agapo senvolupta 40   Revido 90
Consecutio temporis 41   Urbo universala 92
Orfeo 42   Surogato 96
Speak English! 43 Difino 96
Imperio de l’ koroj 44   Kunekzisto 97
      Fidela malfidelo 98
      Atenco 98
      Judita 99
      Tapiola 103
      Al finna violonĉelistino 104
      Novjorkaj poetoj 105
      Epitafo por bona amiko 107
      Centjariĝo 109
         
  233     234
         

         
Pekino biciklas 110 Nia sola posedaĵo 177
Suĝou 114   Flegejo 179
Al la fora amantino 117   Sarĝento Anton Schmid 181
Mia forto 119   Anka 183
La artikolo 119   Lulkanto por gaskamero 186
Retroviĝo 120   Prometeo 188
Homo homa 121   Pedikoj 189
Ars poetica 122   Kranio 190
Tempus fugit 123 Ni, la postvivintoj 191
Fidelo kaj belo 124   Sauberkeit 193
Kvarteto en la katedralo 125   Speco de liberigo 194
Koŝmaro 196

Damnejoj

127 La hundulino de Buchenwald 197
      Mallonga historio (1933-1945) 199
Sprachlos 129   Reinhardt Heidrich 200
Luis Ferdinand Céline 133   Vizaĝoj 202
Anĝelo gardanta 134 La flamoj kaj la spirito 203
Eli, eli, lama sabaĥtani? 135 El prizono al Jenseits 202
Breĉo en muro 136 La tero kaj la ĉielo 207
La vorto 139   Tri rusoj 210
88834 144  

La kvina de majo 1945 en Linz

213
Ĉi-nokte 145   Damnejoj 215
Lamento por la ciganoj 147  

De Geothe ĝis Goeth

218
Meditado antaŭ la getto-monumento 149   Kurt Waldheim 221
Mauthausen 153   Stella 223
Kennkarte 155   Al la germanoj 225
Nudeco 158   La milito 226
Janusz Korczak 160 Opuso Linz 3 227
Lusia 162   Kol Nidre 228
Al eskapinto Milek Wächter 164      
Wieliczka 167 Bibliografio 229
Reveno 169      
Kies krimo? 170   Biografia skizo 231
Gettoj 171      
Vipo kaj vortoj 172      
Strangolitaj krioj 174
Nekropolo 176      
         
235 236


Inter vivo kaj morto: poemoj

         
Dediĉo 5   La malbenita domo 55
“Mein Führer” 56
Elmondiĝo de la atestintoj 7   La Reichsbahn 57
Flagelantoj 9   La flave farbita domo 58
Miaj onklinoj 12   Francisco Franco 59
Anna Frank 13   Irka 60
Raoul Wallenberg 15   La idoj de Hans Frank 61
Ahasvero 17   Operacio Barbarossa 62
Ĉu mi iam 19   Mia doloro 63
Fratoj 20   La praavino 64
Hans Frank 22   Mi alvokas ilin 65
Auschwitz 23   Franz Ziereis 66
Mordecai Gebirtig 24   Ober Sturmführer Drexel  68
Inflamoj 26   Bifsteknazioj 69
Giza kaj Regina 27   Simon Wiesenthal 70
Kiel ŝafoj 29   Mi sonĝis 71
Le Paradis 31   Mi malamas Dion 72
La bunkro 33   La juda getto de Varsovio 73
Mauthausen II 34   La mortintoj ne mortis 74
lnfero de l’ inferoj 35   Kristallnacht 75
Leo 37   Israelo 76
La flegejo de Mauthausen 39   La flankprodukto 77
Silento 41   Stalingrado 1942 78
Sangaj larmoj 42   Werner von Braun 79
Dachau 43   Judaj gvidantoj 81
Katyn 44 Wien, Wien, nur du allein 82
Herbert Baum  45   La Holokaŭsto 83
Hararo 46   La fera kruco 84
Gestapo 47 Kiam transvivi ne plu ebla 86
Germana justeco 49   Mia panjo estis anĝelo 87
La belga rezisto 50   Salomea 88
Benito Mussolini 51   Abismo 89
Homoj ĉiam restas infanoj 53   Pio la dekdua 90
Neniam forgesi 54   Krimaj ideoj 91
      Oradour-sur-Glane 92
      Panjo mia 93
      La monumento 94
      Aĥ, se mia patrino 95

La apokalipso

96
      Neniam 97
      La batalo de Kursk 98
      Forgesemaj homoj 100
      La ŝriko 101
      Meditado 102
         
  153     154
         

         
La vizio 103      
La du etapoj 104      
Pompejo 105      
La pola tombejo 106      
La dio, kiu forestis 107      
La pasinteco 108      
Se 109      
En miaj sonĝoj 110      
Ĉu mi iam iros...? 111      
La Papo silentis 112      
La mistiko 113      
La francaj judoj 114      
La nokto de longaj tranĉiloj 115      
Guernica 117      
Mi dormas 118      
Mia patrino pluvivas 119      
Oskar Shindler  121      
Fanfaro 123      
La evoluado 124      
Germanaj aktoroj 125      
Du vojoj 126      
La perdoj  127      
La ĉefcelo 128      
Judaj barboj 129      
Genocido 130      
La damno 131      
La universo 132      
La katastrofo 133      
Resurekcio 135      
Averto 136      
La honoro militara 137      
Ĉi-tie 138      
Mahatma Gandhi 139      
Kamikazoj 141      
La kvar kapelanoj  143      
La germana okulatestanto  144      
La fakturo 146      
Mamusiu moja 147      
Josef Schillinger  148      
Kie vi estis? 150      
Maksimilian Kolbe 151      
         
Enhavo 153      
         
  155      


Damnejoj = Osiedla zagłady

         

ENHAVO

   

TREŚĆ

 
         
      Wojna wciąż trwa 5
Dediĉo 7   Dedykacja 7
   
Eli, eli, lama sabaĥtani? 8   Eli, Eli, łama sabachtani 9
88834 10   88834 11
Ĉi-nokte 12 W tę ņoc 13
Lamento por la ciganoj 16   Lament o Cyganaeh 17
Mauthausen 20 Mauthausen 21
Lusia 22   Lusia 23
Wieliczka 24   Wieliczka 25
Zuzi 28   Zuzi 29
Koŝmaro 30   Koszmar 31
Gettoj 32   Getta 33
Strangolitaj krioj 34   Zdławione krzyki 35
Nia sola posedaĵo 38   Moje jedyne posiadanie 39
Flegejo 42   Rewir 43
Sarĝento Anton Schmid 46   Sierżant Anton Schmid 47
Lulilo antaŭ la gasĉambro 48   Kołysanka przed komorą gazową 49
Prometeo 52 Prometeusz 53
Pedikoj 54   Wszy 55
Kranio 56   Czaszka 57
Ni, la postvivintoj 58   My, ocaleni 59
Sauberkeit 62   Sauberkeit 63
Reinhardt Heidrich 64   Reinhardt Heydrich 65
Vizaĝoj 68   Twarze  69
La flamoj kaj la spirito 70   Płomienie i duch  71
Kvarteto de Schumann 72   Kwartet Schumanna 73
Damnejoj 76   Osiedla zagłady 77
De Geothe ĝis Goeth 82   Od Goethego do Goethe 83
Epitafo por la fidela amiko 88   Epitafium dla wiernego przyjaciela 89
Al la germanoj 90   Do Niemców 91
La milito 92 Wojna 93
Relikvo 94   Relikwia 95
Opuso Linz 3 96   Opus Linz 3 97
         
152       153
         

         
En la gasĉambro 98   W komorze gazowej 99
Milfoje 100   Tysiąckrotnie 101
Liberigo 102   Wyzwolenie 103
Hermann Goering 104   Hermann Goering 105
Krakovo 106   Kraków 107
Mensch 108   Mensch 109
“Vi ne rajtas” 110   “Nie macie prawa” 111
Rivaloj 112   Rywałe 113
Kol Nidre 114   Kol Nidre 115
Magistro Julek 116 Magister Julek 117
Nomen omen 120   Nomen omen 121
La duŝo 122 Prysznic 123
Inkunablo 124 Inkunabuł 125
Trezoro 126   Skarb 127
Bronka 128   Bronka 129
Bombfragmentoj 132   Odłamki bomby 133
Marysia 134   Marysia 135
Almozuloj 138   Żebracy 139
Rudolf Höss 140   Rudolf Höss 141
Historiozofio 142   Historiozofia 143
La kruco 144   Krzyż 145
         
Biografia skizo 146 Skkic biograficny 147
         
154       155


Ĉi-reteje / On this site

Lamento por la ciganoj" de Julius Balbin

Lament for the Gypsies" by Julius Balbin

Du poemoj de Julius Balbin

"On the Death of a Day-Old Child" / "Je la morto de tagaĝa infano"
by Menke Katz, trans. Julius Balbin

Spinozo” de Jorge Luis Borges, tradukis Julius Balbin

“Spinoza” by Jorge Luis Borges, translated by Richard Howard & César Rennert, with Esperanto translation by Julius Balbin, recited by / deklamis / Ralph Dumain (sound file / sonregistraĵo)

The Secret Malady of Esperanto Poetry (1973) by Dr. Julius Balbin

Sub la signo de socia muzo (enhavtabelo), red. William Auld & Stefan Maul (enhavas “Lusia” & “Lulkanto por gaskamero”)

Alireteje / Offsite

Spinoza - Spinozo - Jorge Luis Borges - English and Esperanto
English translation by Richard Howard & César Rennert, Esperanto translation by Julius Balbin
Recited by / Deklamis R. Dumain, Music by Bosques de mi Mente (YouTube)

Julius Balbin, mi, & aliaj en Beletra Almanako

Boule-de-Suif” (Laŭda mencio en Liro-2001) de Julius Balbin, La Ondo de Esperanto, 2002, №6

La Granda Muro” de Julius Balbin

Du poemoj (“La masakro” & “Kie vi estis?”) de Julius Balbin (Usono)

“Genius” / “Geniulo” by Donald Lev, translated by Julius Balbin

LEOPOLD STAFF, November 14, 1878 — May 31, 1957,” de Julius Balbin, The Polish Review, vol. 2, no. 2/3, 1957, pp. 113–117.

Julius Balbin – Língua e Cultura (tradukoj en la portugala / Portuguese translations)

“Lo único que teníamos” & “Un cráneo” de Julius Balbin, en Poetas del Esperanto, Versiones de Carlos A. Castrillón, Revista Ergoletrías, 8 March 2020

STRANGLED CRIES: A profile of poet Julius Balbin by Alexander Kharkovsky

Holokaŭsto neforgesebla, recenzo de Boris Kolker

The Bitch of Buchenwald by Julius Balbin, English translation by Charlz Rizzuto, reviewed by Don Harlow

Grad Student Wins Award For Esperanto Translation
(Columbia Daily Spectator, Volume CVIII, Number 23, 24 October 1963)

Babij Jar” de Jevgenij Jevtuŝenko, trad. Julius Balbin

Babij Jar de Jevgenij Jevtuŝenko, trad. & deklamas Julius Balbin, el disko Ni Kantu en Esperanto (ESP-DISK, ESP1001) [YouTube]

Ni Kantu En Esperanto de Franz Jahger, Duncan Charters, Julius Balbin (ESP-DISK catalog, ESP1001)

from the tapes » Jazz Loft Project Blog (Alice Coltrane, Julius Balbin, & ESP-DISK)

Ni kantu en Esperanto - Vikipedio

Poems Found in Translation: Yevtushenko: Babi Yar (From Russian) [with mention of Balbin] translated by A.Z. Foreman

E_elsendo el la 27.01.2017 | Pola Retradio en Esperanto @ 6:54-8:17 min., deklamo de poemo de Julius Balbin

About ESW and the Holocaust Museum, address by Timothy James Ryan, program of the Esperanto Society of Washington, U.S. Holocaust Memorial Museum,December 5, 1995

Esperanto kaj la Dua Mondmilito: postmemora aliro al transnaciaj rakontoj” de Pascal Dubourg Glatigny, Internacia Kongresa Universitato, August 2020, On line, Canada, halshs-02915944

JULIUS BALBIN 1917 – 2006 (obituary) by Cecile Low, Geolinguistics: The Journal of the American Society of Geolinguistics, vol. 32, 2006

Balbin Julius (nekrologo en la pola / Polish obituary)

Julius Balbin @ Ĝirafo

Julius Balbin - Vikipedio


Ĉi-reteje / On this site

Al la Juda Foririnto” de Lodewijk Cornelius Deij

Nazia apokalipso / Varsovia geto de Rikardo Ŝulco

Odo hezita” de Miklós Radnóti, trad. Márton Fejes

“Razglednica” de Miklós Radnóti, trad. K. Kalocsay

Letero al la edzino de Miklós Radnóti, trad. F. Szilágyi

Radnóti” de Emeriko [Imre] Szabó

"Miklós Radnóti" by Willis Barnstone

All That Still Matters at All: Selected Poems of Miklós Radnóti,
translated by John M. Ridland & Peter V. Czipott

Miklós Radnóti at Babelmatrix: Hungarian Works translated to English

Survivors: Hungarian Jewish Poets of the Holocaust,
edited and translated by Thomas Ország-Land

Jewish Writers in Hungarian Literature

Esperanto: Photo Archives: U.S. Holocaust Memorial Museum
traduko de biografieto pri Paul Halter & familianoj

Esperanto & Interlinguistics Study Guide / Retgvidilo pri Esperanto & Interlingvistiko

Alireteje / Offsite:

MEDALIONOJ de Zofia Nałkowska,
El la pola tradukis Tadeusz Hodakowski


Home Page | Site Map | What's New | Coming Attractions | Book News
Bibliography | Mini-Bibliographies | Study Guides | Special Sections
My Writings | Other Authors' Texts | Philosophical Quotations
Blogs | Images & Sounds | External Links

CONTACT Ralph Dumain

Uploaded 8 November 2021
Last update 11 November 2021

Site © 1999-2021 Ralph Dumain