PRI LIBERA PENSO

Se vi volas trabati vojon al morala kaj socia progreso. Se vi volas ĉien porti en la radioj de l’verda stelo nian junan idealon de intelekta kuraĝo, de parola kaj agada sincereco, de respekto por la libereco de l’aliaj; se vi volas, ke super naciaj kredoj kaj kutimoj Esperanto estu fratigilo de l’komuna homa racio: Aliĝu al Libera Penso, kies anoj kunvenos dum la Sesa. Jara kotizaĵo kun la monata bulteno: unu spesmilo (50c). Ĉiu samideano kiu deziras partopreni la fakan kunsidon de la Liberpensuloj, sin turnu al B. F. Schubert, 1505 North Capitol St., Washington, D. C.FONTO: “Pri Libera Penso” [sub rubriko “Correspondence”], Amerika Esperantisto, vol. 8, no. 2, September 1910, p. 40.


ATEO: Bazaj Informoj & Enhavtabeloj de Ateismo

«L’athéisme espérantophone» par Martin Lavallée

"Esperanto und Atheismus" de Detlev Blanke

La Dia Pesto de Johann Most

Kontraŭ Dio! Ateista Krestomatieto

Esperanto Study Guide / Esperanto-Gvidilo

Atheism / Freethought / Humanism / Rationalism / Skepticism / Unbelief / Secularism / Church-State Separation Web Links


Home Page | Site Map | What's New | Coming Attractions | Book News
Bibliography | Mini-Bibliographies | Study Guides | Special Sections
My Writings | Other Authors' Texts | Philosophical Quotations
Blogs | Images & Sounds | External Links

CONTACT Ralph Dumain

Uploaded 9 October 2009

Site ©1999-2009 Ralph Dumain